Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:04 | 26/07/2024
Mưa nhẹ 26.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.8°.

Thấp/Cao
25.4°/29.2°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.93 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
473.98
NH3
4.56
NO
0.01
NO2
11.14
O3
20.03
PM10
12.41
PM25
8.42
SO2
5.36

Thời tiết Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang những ngày tới