Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.5°/29.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.35