Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 27.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.1°/36.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.7