Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:50 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.3/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
23.3/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

23.5°/31.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.58