Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

27.9°/35.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0