Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.8°/31.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

3.37