Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:45 | 22/06/2024
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.3°
Tầm nhìn
8.27 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.5/ 24.4°
Tầm nhìn
7.39 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

24.2°/31.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0