Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.9/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

23.1°/31.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

6.23