Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:58 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Thấp/Cao

26.2°/36.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0