Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.7°/32.8°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

3.59