Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 30.5°
Sáng/Tối
27.7/ 34.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Nhiều mây

01:00

31.5°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.08 km/giờ

04:00

29.7°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.15 km/giờ

07:00

29.5°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.04 km/giờ

10:00

33.7°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.3 km/giờ

13:00

36.8°C / 43.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.25 km/giờ

16:00

35.5°C / 42.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.7 km/giờ

19:00

32.5°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.72 km/giờ

22:00

30.2°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.69 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa

01:00

30°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.52 km/giờ

04:00

28.4°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.33 km/giờ

07:00

29.7°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.01 km/giờ

10:00

32°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.63 km/giờ

13:00

31°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.15 km/giờ

16:00

30.1°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.9 km/giờ

19:00

29°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2 km/giờ

22:00

28.2°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa

01:00

27.1°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.21 km/giờ

04:00

27.9°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.01 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.77 km/giờ

10:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.48 km/giờ

13:00

28.3°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.48 km/giờ

16:00

29.5°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.46 km/giờ

19:00

27.8°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.66 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 36.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa

01:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.28 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.48 km/giờ

07:00

27.6°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.8 km/giờ

10:00

32.6°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.95 km/giờ

13:00

35.2°C / 42.6°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.34 km/giờ

16:00

36.3°C / 42.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
3.55 km/giờ

19:00

31.2°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.2 km/giờ

22:00

28.8°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.92 km/giờ

04:00

27.6°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.34 km/giờ

07:00

29°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.14 km/giờ

10:00

32.2°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.41 km/giờ

13:00

37°C / 44°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.81 km/giờ

16:00

36.9°C / 43.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
3.11 km/giờ

19:00

29.6°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.83 km/giờ

22:00

28.5°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.84 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Thấp/Cao

27.7°/35.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

30.3 °C

Chỉ số UV

0