Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Huyện Phú Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 28°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.5