Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:13 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Huyện Phú Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.58