Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Phú Bình
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.77