Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
16.9/ 18.6°
Sáng/Tối
12.9/ 18.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.5/ 15.3°
Sáng/Tối
18.2/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 12.7°
Sáng/Tối
13.7/ 12.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 14.3°
Sáng/Tối
12.5/ 15.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.1/ 18.4°
Sáng/Tối
14.4/ 19.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21.1°
Sáng/Tối
18.5/ 23.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.9/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.8/ 17.5°
Sáng/Tối
18.6/ 17.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.1/ 14.3°
Sáng/Tối
15.9/ 14.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 12.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Thấp/Cao

12.4°/20.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

8.6 °C

Chỉ số UV

0.05