Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Phú Bình
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết