Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:12 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.5°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.2°
Áp suất

994 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.4°
Sáng/Tối
28.8/ 27.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 34.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 41.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Thấp/Cao

25.9°/34.5°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

2.94