Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:49 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Ít mây
Huyện Phú Bình
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0