Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.73