Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:51 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mây cụm
Huyện Phú Bình
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.09