Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:52 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0