Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:17 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 38.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 37.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 38.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

23.9°/35.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.77