Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 14/07/2024
Thấp/Cao
27.3/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.6/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 29.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Thấp/Cao

26.2°/34.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0