Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:25 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ

07:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.72 km/giờ

10:00

27.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.69 km/giờ

13:00

31.9°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.5 km/giờ

16:00

30.3°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.17 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.21 km/giờ

22:00

25°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.73 km/giờ

04:00

24°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.38 km/giờ

10:00

30.2°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.5 km/giờ

13:00

33.6°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.23 km/giờ

16:00

30.4°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.16 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.99 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

07:00

27°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.47 km/giờ

10:00

31.5°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.49 km/giờ

13:00

33.1°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
2.21 km/giờ

16:00

32.2°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.3 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.62 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.89 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.69 km/giờ

10:00

29.2°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.62 km/giờ

13:00

29.7°C / 35.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.49 km/giờ

16:00

27.6°C / 32.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.71 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.71 km/giờ

22:00

25.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Thấp/Cao

23.7°/33.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0.15