Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Nhiều mây
Huyện Định Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0