Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:56 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
23.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.9°
Sáng/Tối
23.8/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 35.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 40.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Thấp/Cao

23.6°/33.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.21