Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.1/ 16.9°
Sáng/Tối
13.3/ 15.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ

13:00

15.1°C / 15.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.62 km/giờ

16:00

15.5°C / 15.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.6 km/giờ

19:00

15.3°C / 15.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.41 km/giờ

22:00

15.2°C / 16.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
18.5/ 17.1°
Sáng/Tối
16.4/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây

01:00

16.1°C / 16.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.35 km/giờ

04:00

16.4°C / 16.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.45 km/giờ

07:00

16.9°C / 16.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.38 km/giờ

10:00

17.6°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.28 km/giờ

13:00

18.1°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.46 km/giờ

16:00

19.9°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.62 km/giờ

19:00

18.7°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.85 km/giờ

22:00

17.6°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
17.4/ 16.1°
Sáng/Tối
17.6/ 16.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ

01:00

17.4°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.8 km/giờ

04:00

17.7°C / 17.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.76 km/giờ

07:00

17.4°C / 17.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.88 km/giờ

10:00

17.7°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.96 km/giờ

13:00

17.4°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.08 km/giờ

16:00

16.6°C / 17.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.01 km/giờ

19:00

16.1°C / 16.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.64 km/giờ

22:00

16.8°C / 16.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
18.4/ 19°
Sáng/Tối
16.7/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ

01:00

16.5°C / 16.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.57 km/giờ

04:00

16.8°C / 16.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.49 km/giờ

07:00

16.1°C / 16.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.3 km/giờ

10:00

17.1°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.53 km/giờ

13:00

18.3°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.39 km/giờ

16:00

18.6°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.61 km/giờ

19:00

18.5°C / 18.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

22:00

18°C / 18.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.32 km/giờ
Ngày/Đêm
20.5/ 19°
Sáng/Tối
19.9/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ

01:00

18.8°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

04:00

18.3°C / 19.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

07:00

19.9°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.29 km/giờ

10:00

19.6°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

16:00

20.2°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.01 km/giờ

19:00

19°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.29 km/giờ

22:00

18.6°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
13.3/ 12.6°
Sáng/Tối
15/ 12.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ

01:00

17.4°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.62 km/giờ

04:00

15.7°C / 15.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.78 km/giờ

07:00

14.6°C / 14.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.65 km/giờ

10:00

14°C / 13.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.51 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 15.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Thấp/Cao

15.5°/19.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

14.2 °C

Chỉ số UV

0.82