Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:32 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Thấp/Cao

25.1°/32.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0