Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Định Hóa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.48

Tin tức thời tiết