Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

997 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Huyện Định Hóa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.62