Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0