Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.53