Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Thấp/Cao

9°/24°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

0 °C

Chỉ số UV

0