Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:52 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 22.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25.8/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 37.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 38.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 23.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

22.1°/32.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0