Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:54 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0