Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:48 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây
Huyện Định Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.08