Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:36 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:07
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Bầu trời quang đãng
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 16°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:07
Thấp/Cao

15°/27°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0