Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:29 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 32.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Thấp/Cao

26.3°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0