Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:41
Thấp/Cao

19°/19°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.52