Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:23
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0