Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
21/ 19.2°
Sáng/Tối
19.6/ 21.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.7/ 19.8°
Sáng/Tối
19.9/ 21.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.5/ 18.9°
Sáng/Tối
20.5/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 18.4°
Sáng/Tối
17.9/ 23.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.8/ 20.5°
Sáng/Tối
17.4/ 23.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.4/ 22.8°
Sáng/Tối
21.9/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 24.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.3/ 26.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 26.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:07
Thấp/Cao

19.6°/25.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

0.66