Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:26
Nhiều mây
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết