Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:10 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.3°
Sáng/Tối
26.8/ 24.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.9°
Sáng/Tối
22.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.2/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:30
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Thấp/Cao

25.1°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.2