Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.15