Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.69