Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:45 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:35
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0