Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.47