Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa vừa
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0