Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:19 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mây rải rác
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:08
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0