Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Thấp/Cao

25.1°/30.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

4.91