Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:33 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Nhiều mây

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.47 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.58 km/giờ

10:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.75 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.75 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.25 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.7 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.27 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.4 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.38 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.47 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.57 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.24 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.1 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.23 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.19 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.2 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.02 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.1 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.37 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.82 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.13 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:22
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.14 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.87 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.91 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
73%
1.73 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.31 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.22 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.31 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.78 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.05 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.86 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.97 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.23 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.85 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:21
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.06 km/giờ
Huyện Tiên Yên
Đã cập nhật 54 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0