Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 16/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.7/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Thấp/Cao

26.5°/32.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0