Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:11 | 29/02/2024
Thấp/Cao
14/ 14.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.2/ 14.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.8/ 14.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.3/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.8/ 15.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.1/ 15.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.9/ 13.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.6/ 13.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Thấp/Cao

12.9°/16.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

11.7 °C

Chỉ số UV

0.52