Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:42 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 30.6°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 28.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:33
Thấp/Cao

28.1°/31.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0