Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:32 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.2/ 19.9°
Sáng/Tối
18.1/ 20.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20/ 21.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.4/ 20.3°
Sáng/Tối
21.2/ 20.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.4°
Sáng/Tối
18.1/ 22.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
22.3/ 22.5°
Sáng/Tối
19.3/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.3/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 23.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 23.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.5/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 23.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 23.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 23.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 21.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:05
Thấp/Cao

19.6°/22°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

0.46