Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Nhiều mây
Móng Cái
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:06
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.68 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.81