Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 16°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:36
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0