Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:08
Mây thưa
Móng Cái
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:06
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0