Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:04 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Thấp/Cao

24.1°/28.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.3