Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:42 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:37
Mưa nhẹ
Móng Cái
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:27
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

5.4