Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Thấp/Cao

26°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.31