Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Mưa nhẹ
Móng Cái
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.92