Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:16 | 27/05/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.1/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:05 18:30
Mây rải rác
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:24
Thấp/Cao

27.3°/30.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

7.44