Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:33 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Móng Cái
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:34
Thấp/Cao

28°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0