Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:22 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0