Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:21 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Mây thưa
Móng Cái
Đã cập nhật 42 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0