Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.6/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.6/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.2/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:05
Thấp/Cao

19.6°/22.7°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0.46