Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa vừa
Huyện Hải Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

8.54 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0