Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
17/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1018 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Hải Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:34
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0