Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:15 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.6°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Thấp/Cao

26°/30.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0