Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:22 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:24
Mây thưa
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.08