Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0