Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 20/01/2022
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Huyện Hải Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:30
Thấp/Cao

17°/19°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

4.62