Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:44 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:29
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0