Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:32 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Thấp/Cao

26.5°/32.6°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

12.03