Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:16 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:27
Mây rải rác
Huyện Hải Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.52

Tin tức thời tiết