Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:13 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 14°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:36
Thấp/Cao

12°/19°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

0 °C

Chỉ số UV

0