Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:03 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:06 18:30
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0