Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:30 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Thấp/Cao

26°/29.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

3.41