Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:00 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:08
Bầu trời quang đãng
Huyện Hải Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:06
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0