Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:59 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 28.3°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30.5°
Sáng/Tối
30.2/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.8°
Sáng/Tối
30.4/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 30.5°
Sáng/Tối
30.6/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29.4°
Sáng/Tối
30.6/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.7°
Sáng/Tối
29.1/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 31°
Sáng/Tối
29.5/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30.2°
Sáng/Tối
30.2/ 31.8°
Áp suất

997 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.5°
Sáng/Tối
30.5/ 31.8°
Áp suất

997 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 31.8°
Sáng/Tối
30.4/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 30.2°
Sáng/Tối
30.4/ 31.7°
Áp suất

997 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.7°
Sáng/Tối
31/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.8°
Sáng/Tối
29.3/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Thấp/Cao

26.5°/30.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0