Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 22/06/2024
Nhiều mây 26.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Thấp/Cao
26.5°/32.8°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.05 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
300.41
NH3
1.41
NO
0.01
NO2
1.41
O3
7.42
PM10
2.96
PM25
2.45
SO2
0.16

Thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới