Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:32 | 20/01/2022
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
20°/25°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.56 km/giờ
Điểm ngưng
20 °C
Chỉ số UV
1.77

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
514.03
NH3
1.08
NO
0.19
NO2
3.26
O3
65.09
PM10
41.14
PM25
38.39
SO2
2.41

Thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới