Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:59 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0