Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:19 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

11.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa vừa
Thị xã Sông Cầu
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0