Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
22.1/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 27.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.6/ 27.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 23.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Thấp/Cao

22.5°/28.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.99 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

2.63