Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0