Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

11.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 25.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Thấp/Cao

25.4°/32.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0