Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:28 | 18/01/2022
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
21°/25°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.45 km/giờ
Điểm ngưng
21 °C
Chỉ số UV
7.62

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
0.44
NO
0.04
NO2
1.69
O3
78.68
PM10
18.04
PM25
17.28
SO2
1.15

Thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hòa - Phú Yên những ngày tới