Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 19/04/2024
Mây cụm 25.9°

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
24.5°/34.6°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.93 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
7.41
NO
0.02
NO2
6
O3
13.59
PM10
17.57
PM25
12.39
SO2
1.01

Thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy An - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tuy An - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy An - Phú Yên những ngày tới