Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa vừa

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.79 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.53 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.52 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:16
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.92 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.19 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.27 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
7.03 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
7.02 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.04 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.47 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.97 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.9 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.85 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.54 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.7 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.72 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.71 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.7 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.6 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.9 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.99 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.17 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.9 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.08 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.32 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
6.83 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
7.47 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
7.45 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
7.97 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
7.97 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
7.74 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.55 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.06 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.84 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.84 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.66 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.99 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.3 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.98 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.23 km/giờ
Thị xã Sông Cầu
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.01 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.73