Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:40
Mưa nhẹ

22:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.38 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:39
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.88 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.96 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.4 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.08 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
4.35 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.73 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.22 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.39 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.38 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.59 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.5 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.47 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.52 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.65 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.23 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.28 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.69 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.41 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
2.66 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.59 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.76 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.31 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.41 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.47 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.16 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.11 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.16 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.97 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.41 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.71 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.44 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.69 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.9 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.42 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.85 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:40
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0