Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 20/01/2022
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
20°/25°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.09 km/giờ
Điểm ngưng
20 °C
Chỉ số UV
4.1

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
514.03
NH3
1.08
NO
0.19
NO2
3.26
O3
65.09
PM10
41.14
PM25
38.39
SO2
2.41

Thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Hoà - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Tuy Hoà - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Tuy Hoà - Phú Yên những ngày tới