Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:47 | 22/05/2024
Mưa nhẹ 26.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Thấp/Cao
25.9°/35.1°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.88 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0.15

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
694.28
NH3
3.07
NO
0.01
NO2
4.16
O3
10.28
PM10
14.97
PM25
13.98
SO2
0.45

Thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên những ngày tới