Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:04 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

9.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Thị xã Sông Cầu
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0