Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 26.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.7°
Sáng/Tối
27.3/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Thấp/Cao

27°/31.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0