Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:57 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.8/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.1/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
31.4/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
29.2/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.9/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Thấp/Cao

25.5°/32.3°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.41 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

12.49