Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.7