Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:15 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.1°
Sáng/Tối
26.7/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Thấp/Cao

26.3°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0