Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:31 | 20/01/2022
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
20°/25°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.09 km/giờ
Điểm ngưng
20 °C
Chỉ số UV
4.1

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
487.33
NH3
0.74
NO
0.17
NO2
2.59
O3
72.96
PM10
37.39
PM25
34.49
SO2
2.35

Thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên những ngày tới