Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:44 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây

07:00

26.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.96 km/giờ

10:00

28.4°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.25 km/giờ

13:00

31.6°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
5.57 km/giờ

16:00

30.3°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.54 km/giờ

19:00

27°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.65 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.13 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.97 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.89 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.68 km/giờ

10:00

31.8°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
6.08 km/giờ

13:00

32.2°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
6.18 km/giờ

16:00

29.8°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.97 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.09 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.7 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.65 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.75 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.92 km/giờ

10:00

29.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
5.38 km/giờ

13:00

31°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
5.76 km/giờ

16:00

30.1°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
5.39 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.81 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.83 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.1 km/giờ

04:00

25.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.78 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.83 km/giờ

10:00

31.7°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
5.37 km/giờ

13:00

32.5°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
5.14 km/giờ

16:00

32.2°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
51%
4.83 km/giờ

19:00

27.4°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.95 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.38 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Thấp/Cao

25.8°/32.6°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0