Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.4