Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:11 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 24°
Sáng/Tối
21.8/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.6/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 24.2°
Sáng/Tối
22.5/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.5°
Sáng/Tối
22.7/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 35.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.1°
Sáng/Tối
23.7/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 22.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Thấp/Cao

21.3°/39.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0