Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:37 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Hòa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.06