Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0