Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
22.7/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 23.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

22.5°/31.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

2.46