Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.66 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.45 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.09 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.55 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
99%
1.1 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.14 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.7 km/giờ

13:00

32°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.61 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.16 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.49 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.84 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.4 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.79 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.7 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.75 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.83 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.76 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.68 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
54%
0.21 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.37 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.54 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.56 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.37 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.5 km/giờ

13:00

32°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.61 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.49 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.04 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.54 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.77 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.66 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.67