Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:54 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 23.4°
Sáng/Tối
21.3/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 24.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Thấp/Cao

21°/32.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0