Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:01 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 18.7°
Sáng/Tối
20.3/ 23.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 21.2°
Sáng/Tối
18.4/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 21.3°
Sáng/Tối
21/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 20.3°
Sáng/Tối
20.1/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 20.8°
Sáng/Tối
20.4/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21.1°
Sáng/Tối
20.9/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 21.8°
Sáng/Tối
20.9/ 27.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 20.2°
Sáng/Tối
19.8/ 26.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.5°
Sáng/Tối
19.3/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 32.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 21.6°
Sáng/Tối
21.8/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 21°
Sáng/Tối
21.3/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 22.2°
Sáng/Tối
19.5/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.2/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 22°
Sáng/Tối
23/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 19.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Thấp/Cao

18.3°/30.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0