Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:01 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0