Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0