Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.11