Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:57 | 18/08/2022
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Huyện Nho Quan
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0