Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:09 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 33.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.7°
Sáng/Tối
27.5/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 35.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 34.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 36.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 35.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.2/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

27.1°/34.9°

Độ ẩm

70%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0