Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Huyện Nho Quan
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.39